MMOnline.Pro - website chia sẻ kiến thức kiếm tiền Online

MMOnline gồm có các kiến thức về cơ bản và nâng cao về MMO ...

Đọc thêm

Kinh doanh bất động sản là gì? 05 điều cần biết về kinh doanh bất động sản – thuvienphapluat.vn

0 49

https://thuvienphapluat.vn/chinh-sach-phap-luat-moi/vn/thoi-su-phap-luat/bat-dong-san/45602/kinh-doanh-bat-dong-san-la-gi-05-dieu-can-biet-ve-kinh-doanh-bat-dong-san

Kinh doanh bất động sản là gì? 05 điều cần biết về kinh doanh bất động sản

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu

Chuyên viên pháp lý Trần Thanh Rin

Tôi muốn hỏi kinh doanh bất động sản là gì? Các loại bất động sản nào được đưa vào kinh doanh bất động sản? – Thiên Trang (Vũng Tàu)

Kinh doanh bất động sản là gì? 05 điều cần biết về kinh doanh bất động sản

Kinh doanh bất động sản là gì? 05 điều cần biết về kinh doanh bất động sản

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Kinh doanh bất động sản là gì?

Theo khoản 1 Điều 3 Luật Kinh doanh bất động sản 2014, kinh doanh bất động sản là việc đầu tư vốn để thực hiện hoạt động xây dựng, mua, nhận chuyển nhượng để bán, chuyển nhượng; cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản; thực hiện dịch vụ môi giới bất động sản; dịch vụ sàn giao dịch bất động sản; dịch vụ tư vấn bất động sản hoặc quản lý bất động sản nhằm mục đích sinh lợi.

2. Các nguyên tắc kinh doanh bất động sản

Cụ thể tại Điều 4 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 quy định về các nguyên tắc kinh doanh bất động sản như sau:

– Bình đẳng trước pháp luật; tự do thỏa thuận trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên thông qua hợp đồng, không trái quy định của pháp luật.

– Bất động sản đưa vào kinh doanh phải có đủ điều kiện theo quy định Luật Kinh doanh bất động sản 2014.

– Kinh doanh bất động sản phải trung thực, công khai, minh bạch.

– Tổ chức, cá nhân có quyền kinh doanh bất động sản tại khu vực ngoài phạm vi bảo vệ quốc phòng, an ninh theo quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

3. Các loại bất động sản nào được đưa vào kinh doanh bất động sản?

Các loại bất động sản được đưa vào kinh doanh bất động sản theo quy định tại Điều 5 Luật Kinh doanh bất động sản 2014, bao gồm:

– Nhà, công trình xây dựng có sẵn của các tổ chức, cá nhân;

– Nhà, công trình xây dựng hình thành trong tương lai của các tổ chức, cá nhân;

– Nhà, công trình xây dựng là tài sản công được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép đưa vào kinh doanh;

– Các loại đất được phép chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai thì được phép kinh doanh quyền sử dụng đất.

4. Các hành vi bị cấm trong kinh doanh bất động sản

Theo Điều 8 Luật Kinh doanh bất động sản 2014, cá nhân, tổ chức bị cấm thực hiện các hành vi sau đây trong kinh doanh bất động sản:

– Kinh doanh bất động sản không đủ điều kiện theo quy định Luật Kinh doanh bất động sản 2014.

– Quyết định việc đầu tư dự án bất động sản không phù hợp với quy hoạch, kế hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

– Không công khai hoặc công khai không đầy đủ, trung thực thông tin về bất động sản.

– Gian lận, lừa dối trong kinh doanh bất động sản.

– Huy động, chiếm dụng vốn trái phép; sử dụng vốn huy động của tổ chức, cá nhân và tiền ứng trước của bên mua, bên thuê, bên thuê mua bất động sản hình thành trong tương lai không đúng mục đích theo cam kết.

– Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ tài chính với Nhà nước.

– Cấp và sử dụng chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản không đúng quy định Luật Kinh doanh bất động sản 2014.

– Thu phí, lệ phí và các khoản tiền liên quan đến kinh doanh bất động sản trái quy định của pháp luật.

5. Chính sách của Nhà nước đối với đầu tư kinh doanh bất động sản

Đối với việc đầu tư kinh doanh bất động sản, Nhà nước đã đưa ra các chính sách sau đây:

– Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân thuộc các thành phần kinh tế đầu tư kinh doanh bất động sản phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của đất nước trong từng thời kỳ và từng địa bàn.

– Nhà nước khuyến khích và có chính sách miễn, giảm thuế, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tín dụng ưu đãi cho tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng nhà ở xã hội và dự án được ưu đãi đầu tư.

– Nhà nước đầu tư và khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào của dự án; hỗ trợ đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật trong hàng rào đối với dự án được ưu đãi đầu tư.

– Nhà nước đầu tư và khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tư dự án dịch vụ công ích đô thị, công trình hạ tầng xã hội trong phạm vi dự án đầu tư kinh doanh bất động sản.

– Nhà nước có cơ chế, chính sách bình ổn thị trường bất động sản khi có biến động, bảo đảm lợi ích cho nhà đầu tư và khách hàng.

(Điều 7 Luật Kinh doanh bất động sản 2014)

Leave A Reply

Your email address will not be published.